středa 29. října 2014

Obora Soutok

28. 10. 2014, Pohansko


Pohansko - magická krajina s doteky historie blízké i vzdálené, lužní lesy, močály, meandry a slepá ramena Moravy, Dyje a jejich přítoků.