pondělí 16. listopadu 2015

Radíkovský podzimní sprint a mid

14. 11. 2015, Radíkov u Olomouce

Tuto sobotu se mi před objektiv dostaly další závody psích spřežení. Na podzimní Radíkov jezdívám fotit pravidelně, tentokrát jsem ovšem měla smůlu v tom, že přes mé oblíbené místo na trase závodu se nejelo. Než jsem tuto skutečnost zjistila, bylo už odstrartováno. Takže mi nezbylo, než si v lesnaté části trasy hrát se světly a stíny, což se nakonec ukázalo jako velmi zajímavá zkušenost. Na své si přišel i můj oblíbený Nikon 1, se kterým jsem se mrkla na krajinu v okolí závodu.